v.36-41 Wicca: Övning 15


Tisdag 3/9 – Lördag 13/10

Kapitel 6: Definition av Alltet

Övning 15: Din Valda Tradition – Keltiska

”Skriv ner fakta om ditt valda magiska system och varje gudom inom det. Fyll på mer information allt eftersom du hittar den.”

Historik: Efter att Anglosaxerna hade invaderat Storbritannien hamnade många brittiska territorier under deras influens; medan Wales, till stor del, behöll keltisk religion.

Om Mabinogion från Wikipedia:

Mabinogion är en samling walesiska berättelser som utgår från den muntliga traditionen hos poeterna i Wales. Namnet introducerades som samlingsnamn av Lady Charlotte Guest, som gjorde den första engelska tolkningen av texterna. Hon misstog ordet mabynnogyon för att vara pluralis av mabinogi. Ordets etymologiska ursprung förblir dunkelt, men ordet är sannolikt besläktat med walesiskans mab, dvs. son eller pojke. Professor Eric P. Hamp menar istället att namnet kommer av namnet på den keltiske guden Maponos.

Mabinogion nedtecknades på 1300-talet och finns bevarad i två verk kallade The White Book of Rhydderch och The Red Book of Hergest men fragment av dem finns i manuskript från 1200-talet. Samlingen är indelad i tre delar: Mabinogi, de inhemska berättelserna och riddarromanerna.

Mabinogions delar

 • Mabinogi

Dessa berättelser går också under namnet Mabinogins fyra grenar (Pedair Cainc y Mabinogi). Namnet Mabinogi hänvisar strängt taget endast till dessa fyra berättelser, vilka alla slutar med formeln ”Så slutar denna gren av Mabinogin” (med skiftande stavning). Formen mabinogion, som troligtvis härrör från ett kopieringsfel i manuskripten, har dock genom Lady Charlotte Guests felaktiga användning kommit att fastna som samlingsnamn för alla elva texterna.

Det har föreslagits att de fyra grenarna ursprungligen skulle ha berättat historien om Pryderi, som föds i den första och dör i den sista, men han är dock inte huvudpersonen i alla fyra grenar.

 1. Pwyll Pendefig Dyfed (Pwyll, prins av Dyfed) berättar om Pryderis föräldrar, hans födelse samt hans försvinnande och återkomst.
 2. Branwen ferch Llŷr (Branwen, Llyrs dotter) handlar mest om Branwens giftermål med kungen av Irland. Pryderi finns med, men har ingen framstående roll.
 3. Manawydan fab Llŷr (Manawydan, Llyrs son) berättar om hur Pryderi återvänder hem tillsammans med Manawydan, Branwens bror, och de missöden som väntar dem där.
 4. Math fab Mathonwy (Math, Mathonwys son) handlar främst om Math och Gwydion, som hamnar i en konflikt med Pryderi.
 • De inhemska berättelserna

Mellan dessa berättelser finns inte samma genomgående koppling som är fallet med Mabinogins fyra grenar, men de förekommer i samma manuskript som dessa.

Breuddwyd Macsen Wledig (Macsen Wledigs dröm)

Llud ac Llefelys (Llud och Llefelys)

Culhwch ac Olwen (Culhwch och Olwen)

Breuddwyd Rhonabwy (Rhonabwys dröm)

Hanes Taliesin (Berättelsen om Taliesin)

Berättelserna Culhwch och Olwen och Rhonabwys dröm har väckt särskilt intresse eftersom de utgör de äldsta berättelserna som omnämner kung Arthur. Sagan Macsen Wledigs dröm är en romantiserad historia om den romerske kejsaren Magnus Maximus. Berättelsen om Taliesin är dock en senare text, som inte brukar ingå i moderna utgåvor av Mabinogion.

 • Riddarromanerna

Dessa tre riddarromantiska berättelser (Y Tair Rhamant) är walesiska varianter av historierna om kung Arthur som också förekommer i verk av Chrétien de Troyes. Det råder viss oenighet om huruvida de walesiska varianterna härstammar från Chrétiens dikter eller om de delar ett gemensamt ursprung, men det är dock troligt att åtminstone Chrétien baserade sina berättelser på äldre, keltiska källor.

Owain eller Iarlles y Ffynnawn (The Lady of the Fountain)

Peredur fab Efrog (Peredur, Efrawgs son)

Geraint ac Enid (Geraint och Enid)

GUDAR

 1. Afallach (Aballac på gammalwalesiska) – Beli Mawrs efterkommande och far till gudinnan Mabon ap Modron. I berättelsen om Urien och Modron benämner hans dotter honom som kungen av Annwn, så han kan vara besläktad med Arawn eller Gwyn eller kanske var alla tre regionala variationer av samma gudomlighet, en gång i tiden.
 2. Amaethon (Amaethon fab Dôn: Amaethon Dôns son) – jordbruksgud. Hans namn betyder ”arbetare” eller ”bonde” och sägs vara ansvarig för Cad Goddeu, Trädernas slag, mellan den andliga världens körd, Arawn och Dôns Barn. Förekommer i den medeltida walesiska prosan Culhwch and Olwen, där han är den enda som kan odla ett speciellt fält.
 3. Arawn (Arawen) – kung över det andliga riket Annwn. I senare traditioner tillskrivs rollen som kung psykopompen Gwynn ap Nudd. Ett tradionellt ordspråk som hittas i en gammal saga från Cardigan lyder: Hir yw’r dydd a hir yw’r nos, a hir yw aros Arawn ”Lång är dagen och lång är natten, och lång är Arawns väntan”.
 4. Beli Mawr (”Beli den Store”) – förfadersgudom. Han är far till Cassivellaunus, Arianrhod, Lludd Llaw Eraint, Llefelys och Afallach. Mabinogi benämner Penarddun som dotter till Beli Mawr, men släktträdet är förvirrande så kanske var hon menad att vara hans syster.
 5. Bladud eller Blaiddyd är en legendarisk brittisk kung som det inte finns några historiska bevis för. Namnet betyder ”Varg-lord” (blaidd ”varg” + iudd ”lord”). Han sägs ha grundat staden Bath. Han följdes av sin son Leir (Kung Lear).Bendigeidfran (Brân Den Välsignade) eller Brân Fendigaidd (ordagrant Välsignad Kråka) – jätte och Britanniens kung. Hans mest framträdande roll är i Mabinogis Andra Gren, Branwen ferch Llŷr. Han är son till Llŷr och Penarddun, och bror till Brânwen, Manawydan, Nisien och Efnysien. Namnet ”Brân” på walesiska översätts vanligtvis till kråka.
 6. Cilydd är far till Culhwch, hjälten i prosan Culhwch och Olwen, den tidigaste av den samling, som brukar Mabinogion. Han är son till Prins Celyddon, gift med Goleuddydd, som födde hans son. När Goleuddydd dör vid Culhwchs födelse, får Cilydd höra talas om en annan kvinna, Kung Dogeds fru. Cilydd dödar Doged och tar över hans land och familj, han gifter sig med änkan, som blir Culhwchs hatade styvmor.
 7. Culhwch är son till Cilydd, som i sin tur är son till Celyddon och Goleuddydd, kusin till Arthur och motståndaren i berättelsen Culhwch och Olwen (den tidigaste av de medeltida walesiska berättelser som ingår i Lady Charlotte Guest’s utgåva av Mabinogion).
 8. Dylan ail Don förekommer i Mabinogion, speciellt i den fjärde berättelsen, ”Math fab Mathonwy”. Hans namn översätts till ”Dylan Den Andra Vågen”, som syftar till Arianrhods födsel nummer två.
 9. Efnisien fab Euroswydd (stavas också Efnissien eller Efnysien) är en sadistisk anti-hjälte. Han framträder i Branwen ferch Llŷr, Mabinogis Andra Gren. Han är katalysatorn till historiens slutgiltiga tragedi. Han är son till Euroswydd och Penarddun, tvillingbror till Nisien och halvbror till Brân the Blessed, Manawydan och Branwen.
 10. Euroswydd är, tillammans med Penarddun, dotter till Beli Mawr, far till Nisien och Efnysien. I Mabinogis Andra Gren är Penarddun Llŷrs hustru, med vilken hon har barnen Brân, Branwen och Manawydan. Hur Nisien och Efnysien blir till finns inte beskrivet, men en av de Walesiska Triaderna nämner att Euroswydd höll Llŷr fången som en av De Tre Upphöjda Fångarna på ön Britannien
 11. Gilfaethwy var son till gudinnan Dôn och bror till Gwydion och Arianrhod i Mabinogis Fjärde Gren. Gilfaethwy är en mindre karaktär i walesisk legend och kan ha använts i Den Fjärde Grenen bara för att föra framåt historien för hans mer ärofyllda bror Gwydion.
 12. Gofannon (Govannon) – en smedjegud, son till Dôn. I walesisk mytologi dödar Gofannon sin brorson, Dylan Ail Don, utan att veta vem han var.
 13. Gwern
 14. Gwydion fab Dôn – magiker, skojare och hjälte som främst förekommer i Mabinogis Fjärde Gren, som fokuserar på hans förhållande till sin unga brorson , Lleu Llaw Gyffes. Namnet Gwydion kan tolkas som ”Född av Träd”.
 15. Gwyddno Garanhir var härskare över ett sjunker land känt som Cantre’r Gwaelod. Han var far till Elffin ap Gwyddno, fosterfar till den kända walesiska poeten, Taliesin.
 16. Gwyn ap Nudd – kung över Tylwyth Teg eller ”älvfolket” och härskare över Wales Andliga Värld, Annwn. Hans namn betyder ”Nudds vita son”. Beskrivs senare som en stor krigare med ett ”svartfärgat ansikte”.
 17. Hafgan är en av Annwns kungar. Han dyker upp i Mabinogis Första Gren som rival till Arawn, Annwns andra kung. I Pwyll, Prince of Dyfed, för att bli vän med Arawn, går Pwyll med på att byta plats med honom i ett år och en dag och slåss mot Hafgan för att Arawn skulle slippa honom. Innan de byter plats ger Arawn Pwyll specifika instruktioner att döda Hagfan med ett hugg och inte mer. När Arawn tidigare huggit Hagfan nästan till döds så har Hagfan bett om ytterligare ett hugg och när Arawn hade gjort det hade Hagfans sår försvunnit och han hade varit återställd för att kunna strida igen nästa dag. Det hela slutar med att Hagfan dör och hans män erkänner Arawn som den enda och rätta kungen.
 18. Lludd Llaw Eraint ”Lludd av Silverhanden”, son till Beli Mawr, är en legendarisk hjälte. Som Nudd Llaw Ereint (den tidigare formen av hans namn) är han far till Gwyn ap Nudd. I Mabinogion berättelsen Lludd och Llefelys, är han Britanniens härskare medan hans bror Llefelys styrde över Gallien. Lludd kallar på Llefelys för att få bort tre plågor som landet drabbats av. Det filologiska sambandet antyder att den fanns ett minnesmärke över Lludd där St Paul’s Cathedral, London, ligger vilket är nära Ludgate, som är namngivet efter honom.
 19. Llŷr (Llŷr Llediaith; Lleddiaith betyder ”halv-språk”) är förmodligen ursprungligen en gud, kan härstamma från iriska Ler (”Havet”). Far till Manannán mac Lir, Brân och Brânwen med Penarddun i Branwen, Daughter of Llyr, Mabinogis Andra Gren. Llŷr fängslades av Euroswydd, och Penarddun gifte sig med honom. De fick två barn, Nisien and Efnisien.
 20. Mabon ap Modron är en framstående figur inom walesisk litteratur och mytologi, son till Modron och en av Arthurs krigsmän. Både han och hans mor var sannolikt gudomligheter ursprungligen. Hans namn är besläktat med den romersk-brittiska guden Maponos, vars namn betyder ”Stor Son”. Han jämställs ofta med den demetiska (walesiskt område) hjälten Pryderi fab Pwyll, och kan ha samband med den mindre karaktären Mabon fab Mellt i Arthurisk legend.
 21. Mallolwch (Matholwch), kung av Irland, är en karaktär i Mabinogis Andra Gren, berättelsen om Branwen ferch Llŷr. Matholwch ber om Bendigeidfrans syster Branwens hand i giftermål. Bendigeidfran säger ja och en fest hålls. Efnisien, deras halvbror, anländer och blir arg att han inte fått säga sitt och hade ihjäl Matholwchs hästar. Matholwch var djupt förolämpad men lugnades ner när Bran gav honom en magisk kittel som kunde väcka de döda till liv. Matholwch behandlade Branwen illa. Branwen tämjde en stare som skulle bära ett meddelande över det Irländska Havet till Bran, som gav sig iväg för att rädda henne. När Matholwch såg jätten bad han om fred och byggde ett hus stort nog åt honom. Matholwch gick med på att ge kungariket till Gwern, hans son med Branwen. Efnisien slängde Gwern i elden. I det efterföljande kriget dödades alla irländare utom fem gravida kvinnor, som återbefolkade ön, medan bara sju av walesarna överlevde för att återvända hem med Branwen. De tog med sig den döde Bendigeidfrans huvud. Väl i Wales dog Branwen av sorg eftersom hon hade varit orsaken till så mycket förstörelse.
 22. Manawydan fab Llŷr är son till Llŷr och bror till Brân the Blessed och Brânwen. Första delen av hans namn är besläktat med den irländska havsguden Manannán mac Lir. Till skillnad från Manannán finns dock inget överlevande material som förknippar honom med havet, bortsett från att llŷr är ett gammalt walesiskt ord för hav. Manawydan förekommer främst i Mabinogis Andra och Tredje Gren.
 23. Nisien (Nissien, Nissyen) är son till Penarddun och Euroswydd och tvillingbror till Efnysien. Han förekommer i Mabinogis Andra Gren, där He Brân the Blessed, Branwen och Manawydan är hans halvsyskon. Nisiens personlighet var motsatsen till sin bror Efnisien. Han var lugn och generös, medan Efnisien var hämndlysten och destruktiv.
 24. Pryderi fab Pwyll är en framstående figur inom walesisk mytologi. Han är son till Pwyll och Rhiannon och kung av Dyfed efter sin fars död. Han är den enda som förekommer i alla fyra grenar av Mabinogi, fast hur stor roll han spelar varierar. although the size of his role varies from tale to tale. Gift med Cigfa ferch Gwyn Glohoyw. Manawydan är hans styvfar. Hefeydd är hans morfar. Förekommer i Pwyll Pendefig Dyfed, Branwen ferch Llŷr, Manawydan fab Llŷr, Math fab Mathonwy. Beskrivs som djärv och företagsam.
 25. Pwyll Pen Annwn är Dyfeds lord, gift med Rhiannon och far till hjälten Pryderi. Han är hjälten i, och ger namn till, Pwyll Pendefig Dyfed, den första av Mabinogis Fyra Grenar. Han dyker även upp som medlem av Arthurs hov i den medeltida berättelsen Culhwch ac Olwen.
 26. Taliesin var en tidig Brittisk poet vars verk kan ha överlevt i Book of Taliesin. Han var en framstående bard som tros ha sjungit vid åtminstone tre brittiska kungars hov.
 27. Urien, ofta benämnd som Urien Rheged eller Uriens, var Rhegeds kung på sent 500-tal. Rheged var ett tidigt brittiskt kungadöme i Hen Ogledd (dagens norra England och södra Skottland). Hans kraft och segrar, som slagen av Gwen Ystrad och Alt Clut Ford, firas i de lovordande dikterna av Taliesin som finns i Book of Taliesin. Han blev ”King Urien of Gorre” i senare Arthurisk legend och hans son Owain mab Urien blev senare känd som Ywain.
 28. Ysbaddaden Bencawr; ”Ysbaddaden, Chief of Giants,” är den huvudsakliga antagonisten i Culhwch ac Olwen. Han är en ondskefull jätte som bor i ett i stort sett oåtkomligt slott och är far till Olwen och farbror till Goreu fab Custennin.

GUDINNOR

 1. Agrona – Gudinna av floden Ayr, samt krig och slakt.
 2. Arianrhod – Gudinna över månen och stjärnorna. Hon har sin viktigaste roll i Mabinogis Fjärde Gren. Hon är dotter till Dôn och syster till Gwydion och Gilfaethwy; Enligt de Walesiska Triaderna är Beli Mawr hennes far. Hennes farbror Math ap Mathonwy är kung av Gwynedd, och i berättelsen föder hon två söner, Dylan ail Don och Lleu Llaw Gyffes, med magisk hjälp.
 3. Blodeuwedd (eller Blodeuedd) – vårens gudinna. Betyder ”Flower-Faced”, från blodeu ”blommor” + gwedd ”ansikte, aspekt, utseende”). Hon är hustru till Lleu Llaw Gyffes. Hon gjordes av blommorna ginst, älggräs och ek av magikerna Math och Gwydion, och är en central figur i Math fab Mathonwy, den sista av Mabinogis Fyra Grenar.
 4. Branwen, dotter till Llŷr – Gudinna över kärlek och skönhet. Har en stor roll i Mabinogis Andra Gren, som ibland kallas ”Branwens Mabinogi” efter henne. Branwen är dotter till Llŷr och Penarddun. Hon är hustru till Matholwch, Irlands kung, men giftermålet ger inte fred.
 5. Ceridwen – en figur som står för inspiration, återfödelse och förvandling. En trollpacka som var mor till en fruktansvärd son, Morfran, och en vacker dotter, Creirwy. Hennes make var Tegid Foel, och de bodde nära Bala Lake (Llyn Tegid) i norra Wales. Medeltida walesisk poesi talar om att hon äger kitteln av poetisk inspiration (Awen) och Taliesins Saga berättar hur hon sväljer sin tjänare Gwion Bach, som sedan återföds som poeten Taliesin.
 6. Cigfa ferch Gwyn Glohoyw – Pryderis hustru. Hon omnämns kortfattat i Mabinogis Första Gren och är mer framträdande i den tredje.
 7. Creiddylad (Creirddylad, Creurdilad, Creudylad eller Kreiddylat) – gudinna över blommor och kärleksdotter till kung Lludd. Är en mindre karaktär i den Arthuriska berättelsen Culhwch ac Olwen.
 8. Creirwy – en av Britanniens tre vackraste jungfrur enligt de Walesiska Triaderna och dotter till Ceridwen och Tegid Foel. Framträder i Mabinogion och Hanes Taliesin (berättelsen om Taliesins liv). Hon föddes i Penllyn i Powys, Wales. Är också känd som Llywy). Utöver Morfran har hon en fosterbror vid namn Gwion Bach (som senare blir poeten Taliesin. Hon förekommer inte i berättelserna om Afagddu och Taliesin.
 9. Dôn är mor till en grupp kallad ”Dôns Barn”, som inkluderar Gwydion, Arianrhod, och Gilfaethwy, bland andra.
 10. Gwenhwyfar (Guinevere, Breton: Gwenivar) – en Arthurisk figur. Skrivs ofta Guenevere eller Guenever. Är hustru och drottning till kung Arthur i Arthurisk legend. Guinevere har framställts som allt från en ond och opportunistisk förrädare till en dödligt bristfällig, men nobel och dygdig, lady. De senare medeltida berättelserna handlar om hennes tragiska kärlekshistoria med sin mans riddare och vän Lancelot, vilket indirekt leder till att Arthur och många andra dör och rikets fall.
 11. Modron (”moder”) – mor till hjälten Mabon ap Modron. Hon kan ha varit en prototyp för Morgan le Fay i Arthurisk legend.
 12. Nimue (The Lady of the Lake) – förtrollerska i Matter of Britain, den medeltida literatur och legend som associeras med kung Arthur. Hon ger Arthur hans svärd Excalibur, förtrollar Merlin och uppfostrar Lancelot efter hans fars död.
 13. Olwen (eller Olwyn) – är dotter till jätten Ysbaddaden och kusin till Goreu. Hon är hjältinna i historien Culhwch and Olwen i Mabinogion. Hennes far är ödesbestämd att dö om hon någonsin gifter sig, så när Culhwch (Kilhwch) kommer för att uppvakta henne får han en serie otroligt svåra uppgifter som han måste genomföra innan han kan vinna hennes hand. Med sin kusin kung Arthurs hjälp lyckas Culhwch och jätten dör så att Olwen kan gifta sig med sin friare. Namnet ”Olwen” återkommer i den icke-Arthuriska berättelsen Einion and Olwen, om en fåraherde som reser till den Andliga Världen för att gifta sig med Olwen; de får senare en son som de döper till Taliesin. Berättelsen är besläktad med Culhwch och Olwen. Namnet Olwen betyder ”vitt fotavtryck” och i legenden var hon så lätt och skör att vita klöver växte i hennes fotavtryck. Hon sågs ursprungligen som en solgudinna baserat på hennes namn och ljus-relaterade attribut.
 14. Penarddun – Llŷrs hustru. I Mabinogis Andra Gren nämns Bran, Branwen, och Manawydan som hennes barn med Llŷr och tillskriver henne även två ytterligare söner mef Euroswydd: Nisien, en god man, och Efnysien, en beräknande bråkstake. I Mabinogi benämns Penarddun som en dotter till förfadern Beli Mawr, men släktträdet är förvirrande och det kan vara meningen att hon ska vara hans syster och inte hans dotter. Namnet Penarddun kan översättas till ”Överskönhet” eller ”Den Vackraste”. Walesiska pen ”huvud, ledande, främst” + arddun ”vacker, fager” (om en flicka).
 15. Rhiannon – en gudinna över hästar, månen och den andliga världen. Hon förekommer huvudsakligen i Mabinogis Första Gren och igen i den Tredje Grenen. Hon är en starksinnad kvinna i den Andliga Världen som väljer Pwyll, Dyfeds prins (västra Wales), som sin partner över en annan man till vilken hon redan är trolovad. Hon är intelligent, politiskt strategisk, vacker och känd för sin rikedom och generositet. Med Pwyll får hon sonen Pryderi, som senare ärver Dyfed. Hon genomgår en tragedi när hennes nyfödda barn kidnappas och hon anklagas för att ha mördat honom. Som änka gifter hon sig med Manawydan av den brittiska kungafamiljen och har fler äventyr som involverar förtrollning. I Mabinogis Första Gren är hon och hennes son Pryder starkt associerade med hästar. Hon anses ofta vara besläktad med den galliska hästgudinnan Epona. Hon och hennes son avbildas ofta som märr och föl. Som Elina sitter hon ibland på sin häst lugn och stoisk.

Utförda övningar

Övning 1: Personlig definition av Wicca. (v. 31)

Övning 2: Vad är Wicca? (v. 32)

Övning 3: Vad kan Wicca göra för dig? (v. 32)

Övning 4: Ett år och en dag (v. 33)

Övning 5: Traditioner (v. 33)

Övning 6: Magiska uttryck (v. 33)

Övning 7: Vetenskap & Religion (v. 33)

Övning 8: Kalendarium (v. 33)

Övning 9: Solhögtider (v. 34)

Övning 10: Blå Måne & Mål (v. 34)

Övning 11: Månfaserna & Förändringar (v. 34)

Övning 12: Guden & Gudinnan (v. 35)

Övning 13: Träffa Guden & Gudinnan (v. 35)

Övning 14: Välj & Lär Känna en Pantheon (v. 35)

Övning 15: Din Valda Tradition – Keltiska (v. 36, 37, 38, 39, 40)

v.35 Wicca: Övning 12, 13 & 14


Tisdag 27/8

Kapitel 6: Definition av Alltet

”En av de huvudsakliga valen inom Häxkonst dina gudar (Gudar/Gudinnor) som du ska arbeta med. Du arbetar med dem, inte gnäller vid deras fötter. Du kan förstås hedra och tacka dem och även kalla på dem när det är för mycket för dig. Religion är ett samarbete med det Gudomliga. Häxkonsten ger dig friheten att välja och sedermera hedra din egen form av Gudomligheten. När du har ett specifikt behov söker du den gud som kan assistera dig. Se den gudomliga strukturen som ett familjeträd. På toppen finns en glittrande ljus- och energisfär som kallas Alltet. Det är det innersta väsen i varje levande form på alla existensplan. De flesta vuxna är dock inte bekväma med en icke-sak som bara sitter där och glänser, så de förlitar sig på bilder av Gudar och Gudinnor i mänskliga, åtminstone delvis, gestalter. Något som påminner om en själv. De två första grenarna rakt under Alltet är likadana. Detta är Guden och Gudinnan. Dessa två har inga individuella namn eftersom de representerar alla Gudar och Gudinnor som någonsin föreställts. T.ex. står Gudinnan för logik, skapelse, intellekt, omhändertagande, diplomati och lugn vishet. Guden representerar styrka, sexuell passion, kärlek till livet och jordens frukter. Han är solens strålar och hon är den lysande månen. En del ser dessa två som Jordmodern och Himlafadern. Kraften hos ditt sinne sammansmält med kraften hos Universum skapar magi. För att uppnå det vi önskar är det ofta nödvändigt att klättra ner till grenarna längre ner på gudomlighetsträdet, där vi finner gudarna hos de olika Pantheon. Med dessa Gudar/Gudinnor lär vi oss att kanalisera vår energi i en speciell riktning för ett speciellt ändamål. För att lyckas med denna fokusering behöver vi total koncentration på något eller någon som vi lätt kan visualisera. T.ex. Selene, i den Dianska Traditionen, står för lösning. Om man behöver hjälp att lösa ett mindre problem kan man rikta sin energi till henne. Utnyttja hennes väsen och energi på ett direkt vis. Görs verbalt, mentalt eller fysiskt. Koncentrera dig på henne och vad hon betyder för dig. Fokusera på henne och vad du behöver. Behov kan vara antingen fysiska, psykiska eller andliga. Önskemålets styrkan och fokusering avgör utfallet.”

Övning 12: Guden & Gudinnan

”Skriv ner några få paragrafer om hur du tänker att Guden och Gudinnan ser ut i fysisk form. Hårfärg, kroppsbyggnad, ögonfärg, kläder, krona, tiara, aura, personligheter?”

Guden: ljusbrunt hår, stark, medelålders, ser bra ut, medeltidskläder, vänlig, orädd

Gudinnan: ljusbrunt hår, vacker, smal, medeltidsklänning i ljusrött, omhändertagande, hjälpsam, snäll

Ser ingen krona eller aura när jag föreställer mej dom.

Torsdag 29/8

Kapitel 6: Definition av Alltet

Övning 13: Träffa Guden & Gudinnan

”Sätt på lite musik och välj en tyst plats. Slut ögonen. Fantisera i ditt sinne om ditt första möte med Guden och Gudinnan. Forcera inte samtalet, låt dem bara komma och prata med dig. När du är klar skriver du ner hur de såg ut och vad ni pratade om. Datera.”

De såg ut som jag hade föreställt mej, men det styrde jag nog själv. Pratade med Guden först. Han välkomnade mej sa att de finns där för att hjälpa och stötta mej. Han sa att han tyckte jag skulle inrikta mej på mej själv och mitt eget mående just nu. Han gav mej en stor bergkristall och jag skapade som ett altare där vi stod i ett grönområde i en skog. Bergkristallen skulle påminna mej om att tänka på mina egna behov. Pratade sedan med Gudinnan och hon välkomnade mej också och sa att de finns här för mej. Hon gav mej en ametist inramad av en lagerkrans. Det var en symbol för passion, sa hon. Hon sa att jag behöver ha det i åtanke, lära mej känna passion för saker. Satte hennes prydnad bredvid den andra. De välkomnade mej igen och jag tackade dem och avslutade med några minuters andningsövning.

Lördag 31/8

Kapitel 6: Definition av Alltet

”Välja Pantheon: Gudarna och Gudinnorna på de lägre grenarna tillhör en specifik pantheon, därför skulle varje träd tillhöra ett enskilt magiskt system om du skulle rita upp det. En pantheon är en uppsättning mänskliga bilder skapade för att passa en speciell folkkultur. Dessa bilder kallas ibland De Gamla.

Övning 14: Välj & Lär Känna en Pantheon

”Besök ditt lokala bibliotek (eller googla) och lär dig mer om de gudomligheter du har valt.”

Jag har, som sagt, sedan lång tid tillbaka, valt den keltiska pantheon. Den tilltalar mej, helt enkelt.

För att hårddra det ytterligare, så har jag inriktat mej på den walesiska delen (därför valde jag att roa mej med att försöka lära mej det walesiska språket…). Alltså i huvudsak de gudar och gudinnor som är specifika för Wales, men även andra keltiska gudomar, som utfyllnad. Varför jag valde att specificera mej på dom kommer jag faktiskt inte ihåg, men kan gissa att det berodde på att det var så många keltiska gudomar och en del var samma fast med olika namn, så det blev helt enkelt lättare att bara ta en liten speciell del av dem och istället för skotska, engelska eller iriska, fick det bli de walesiska. Det var nog inget specifik anledning till att jag gjorde just det valet. Sedan hittade ”The Mabinogion” också, för att underlätta det hela lite:

En samling av de walesiska myterna i översättning, tyvärr ej komplett vad jag hro förstått.

Ska försöka skriva ner liten kort sammanfattning av de största Gudarna och Gudinnorna, men det får bli ett senare projekt, har hämtat böckerna från förrådet till att börja med.


Utförda övningar

Övning 1: Personlig definition av Wicca. (v. 31)

Övning 2: Vad är Wicca? (v. 32)

Övning 3: Vad kan Wicca göra för dig? (v. 32)

Övning 4: Ett år och en dag (v. 33)

Övning 5: Traditioner (v. 33)

Övning 6: Magiska uttryck (v. 33)

Övning 7: Vetenskap & Religion (v. 33)

Övning 8: Kalendarium (v. 33)

Övning 9: Solhögtider (v. 34)

Övning 10: Blå Måne & Mål (v. 34)

Övning 11: Månfaserna & Förändringar (v. 34)

Övning 12: Guden & Gudinnan (v. 35)

Övning 13: Träffa Guden & Gudinnan (v. 35)

Övning 14: Välja & Lär Känna en Pantheon (v. 35)

v.34 Wicca: Övning 9, 10 & 11


Tisdag 20/8

Kapitel 5: Dina Speciella Högtider

”Solhögtider. Det finns åtta standardhögtider varje kalenderår. De kallas Sabbater och de har vanligtvis med solgudomligheten att göra. Det betyder inte att man inte kan fira Gudinnan på en solhögtid. De åtta sabbaterna representerar årstidernas födelse, död och återfödelse. Att utöva magi på en Sabbat är inte nödvändigt. Man kanske föredrar att ha dem som något att fira eller som hedran. Hur Sabbaterna används varierar hos olika traditioner osv. Ibland kallas Vintersolståndet, Vårdagjämningen, Sommarsolståndet och Höstdagjämningen för Eldfestivaler och ‘quarters of the year’. ‘Cross quarters’ är Imbolc, Beltane, Lughnassadh och Samhain”.

Övning 9: Solhögtider

”Skriv ner de åtta Sabbaterna och vilken dag de infaller på i år. Skriv en kortfattad beskrivning och lämna plats för mer information”.

Skrev ner Sabbaternas datum förra veckan, men en enkel beskrivning kan jag ta.

Höstdagjämningen (Mabon): måndag 23 september 2019

”Detta är den andra skördefestivalen och är förknippad med skörden nu, av bl.a. majs. Majsbröd och cider passar bra nu. Beroende på när löven ändrar färg hos dig, kanske du önskar samla och paraffinera några och ha som dekoration. Doppa löven snabbt i smält paraffin och lägg dem på vaxpapper. När löven har torkat kan du lägga dem i en stor skål. Rista lätt in ett skyddssigill på några eller alla löven. Färger att använda på ljus är brunt, orange, guld eller rött. Altarduk kan göras av ett material med höstdesign. Stenar du hittat vid åar och strömmar under sommaren kan ges kraft för olika ändamål”.

Halloween (Samhain): torsdag 31 oktober 2019

”Nyårsafton för Häxor. Detta är den sista av de tre skördefestivalerna. De som har dött hedras vid ritualen samt även försök till samtal med dem görs. Det är en kraftfull natt att spå. Det sägs att denna natt är slöjan mellan världarna tunnast. Jack-o-lanterns, kalebass, cider och annat ätbart för årstiden kan användas i ritual och familjefirande. Använd svarta ljus för att mota bort negativitet. Köp gärna en ny kvast nu. Vid middagen kan du sätta en tom plats för de som lämnat oss”.

Vintersolståndet (Jul): lördag 21 december 2019

”Eftersom detta är en solhögtid, så firas den med eld och ett speciellt julvedträ (julstubbe, julkubbe?). Den bränns nu vid Jul och en bit av den sparas för att använda till att tända på nästa års kubbe (är ett skydd för hemmet under året). Färger för årstiden är rött och grönt. Blomsterkransar av järnek, lyxiga kakor och bröd tillhör traditionen. Bivax-ljus bränns för att försäkra sig om rikedom och lycka under det kommande året. De kan placeras på matsalsbordet vid solnedgången och låt dem brinna tills de slocknar av sig själva. Ett annat par kan ställas på spiselkransen och tändas då julfirandet startar. Renen är en påminnelse om den behornade Guden.

Imbolc: lördag 1 februari 2020

”Allt firande nu handlar om att mota bort vintern. Du kan hänga majskolvar ute för välstånd och skydd tills dagen efter höstdagjämningen, då du gräver ner dem. Du kan binda ihop tre majskolvar som symboliserar Gudinnans tre faser – Jungfrun, Modern och Den Gamla. Bind ihop dem med band i vårens färger. Imbolc, Ostara och Beltane är de tre vårfestivalerna. Imbolc välkomner förändringen från det gamla till det nya. Ostara bjuder jordens fruktbarhetsenergi att vakna och Beltane representerar hur fruktbarheten och kärleken vaknar hos människorna. Lavendelfärgade och vita ljus kan brännas för att hedra högtiden. Detta är en bra tid att arbeta i hemmet, byta dukar och gardiner, måla om och tapetsera och laga möbler. Sabbaten markerar tiden att välkomna våren. Högtiden är för fruktbarhet och för att fira saker som ännu inte fötts, som nätt och jämt har vaknat under vinterna kalla dräkt. Det är också en bra tid att se över ditt magiska skåp för att se vad du börjar få slut på och vad du kommer att behöva de kommande månaderna.

Vårdagjämningen (Ostara): fredag 20 mars 2020

”Inträffar den dag då natt och dag är lika långa. Nu firas balans och fertilitet. Det är den andra av de tre vårhögtiderna. Välsigna frön som skall planteras senare. Måla ägg och placera på ditt altare som magiska talismaner. Färgerna är ljusgrönt, citrongult och ljusrosa. Köp en ny kvast som du helgar i en ritual. Kvasten används för att svepa rent inför den magiska cirkeln och ges ett namn som du skulle göra med en familjär. En namngivningsceremoni kan också inkluderas i ditt Ostara-firande. Snurrat bröd och söta pajer förbereds för att serveras vid solnedgången – eller förbered en fmiljefrukost som sammanfaller med soluppgången den här dagen.”

Beltane: fredag 1 eller tisdag 5 maj 2020

”Beltane är den sista av de tre vårfruktbarhetshögtiderna. Det är när människor, växter och djur förbereder sig inför de varma månaderna som kommer. Det är en tid för kärlek, sammankomst och Majstången. Representativt för årstiden är band i ljusblått, lavendel, varmrosa och vitt, men de traditionella färgerna för Majdagen är rött och vitt, som representaterar blodet som flödat från kvinnan när hennes renhet tas. Högtiden står för den Gudomliga Unionen mellan Lorden och Ladyn. Dekorera med en stor skål med flytande blommor och vita flytande ljus. Plocka blommor precis före soluppgången och fyll i en korg som du hänger på ytterdörren. På spiselkransen kan du lägga gröna växter och blommor. Blomblad spridas runt cirkeln och sedan sopas upp spridas runt huset som skydd.”

Sommarsolståndet (Midsommar/Litha): lördag 20 juni 2020

”Detta är årets längsta dag. Här firas passion och framgång. En del av den starkaste magin kan utförs nu. Passar bra för behov inom affärer eller en situration då kraften hos manlig energi behövs. Solblommor och blommor i rött och majsgult eller gyllene passar bra på altaret. En krans till dörren kan göras av röda fjädrar (för sexualitet) och gula fjädrar (för välmåga) som viras eller flätas ihop med murgröna. Altarljusen bör vara gyllene och röda. Pengaträdsplantor sköras och hängs över sprisen för pengavälstånd, eller binds ihop med gröna band. Midsommarnatten är tiden att få kontakt med skogs- och trädgårdsälvor.”

Lughnassadh: lördag 1, söndag 2 eller fredag 7 augusti 2020

”Lughnassadh är den första av tre skördefestivaler. Det är en keltisk högtid, som hedrar Solguden. Tradionellt bakar man nu bröd till festen och altaret dekoreras med de första frukterna från trädgården. Det magiska skåpet fylls med de sista örterna innan hösten infaller. Skörda dina örter denna dag och fyll dem med kraft under sabbatens ritual. Det finns inte så mycket blommor kvar nu, men dekorera altaret med de du hittar. Boken rekommenderar ‘Tuppkam’, vet inte vad det är för blomma eller om den växer här. Förbered ditt hem inför hösten genom att byta ut gardiner, dukar, mattor etc.”

Torsdag 22/8

Kapitel 5: Dina Speciella Högtider

”Esbater. Häxor älskar sina högtider, men de behöver dagar som är speciellt åtsidosatta för magiskt arbete, t.ex. för en vän i nöd, förberedelse inför ett nytt projekt, etc. Dessa arbetsdagar kallas Esbater. Full- och Nymåne är de vanligaste Esbatsdagarna/nätterna, så använd korrekt månfas för det ultimata resultatet. Ett annat or för esbat är Månritual. P.g.a. jordens rotation blir det tretton Fullmånar, som alla har ett namn:

Januari: Vargmåne (Wolf Moon)

Februari: Stormmåne (Storm Moon)

Mars: Kysk Måne (Chaste Moon)

April: Frömåne (Seed Moon)

Maj: Harens Måne (Hare Moon)

Juni: Dyadmåne – par (Dyad Moon)

Juli: Mjödmåne (Mead Moon)

Augusti: Wyrtmåne – grön växt (Wyrt Moon)

September: Kornmåne (Wyrt Moon)

Oktober: Blodmåne (Blood Moon)

November: Snömåne (Snow Moon)

December: Ekmåne (Oak Måne)

Varierande: Blå Måne (Blue Moon)

Utöver dessa är Skördemånen (Harvest Moon) den Fullmåne som inträffar närmast Mabon. Den lät bönderna få några extra timmar månljus för att ta in skörden. Du kan använda den för att kalla in tjänster eller för extra skydd. En Blå Måne är den andra månen inom samma kalendermånad (sker eftersom månen följer en 28 dagarscykel och den månaden har 31 dagar).”

Fullmåne: Fullmånens energi används för att mota bort influenser du inte vill ha i ditt liv, skyddsmagi och spådom. Planering, frisättande och att arbeta bakåt i tiden görs också vid Fullmånen. Det sägs att den bästa Fullmånemagin kan arbetas frm i sju dagar – tre dagar innan Fullmånen, på själva dagen och tre dagar efter. Ibland tar det ungefär en mancykel innan magin fått fäste och kommer till fullbordan.”

Nymåne:”Används för personlig tillväxt, healing, välsigna nya projekt etc. Om utfört korrekt bör framgång nås vid den närmaste Fullmåne.”

Tilltagande Måne: ”Mellan Ny- och Fullmåne är månen tilltagande. Detta är en bra tid för attraktionsmagi, speciellt mellan Nymånen och Första Kvarteret.”

Avtagande Måne: ”Perioden mellan Fullmåne och Nymåne är månen avtagande. Nu ska man mota bort och avstå från saker i sitt liv, som man inte längre önskar bära med sig, så som negativa känslor, dåliga vanor och sjukdomar.”

Mörk Måne: ”Tre dagar före Nymånen är känd som den mörka månen. Detta är när du inte kan se månen på himlen överhuvudtaget. Traditionellt utförs ingen magi nu. Det är en tid för vila. Djup meditation passar bra, men ej av något magiskt skäl.”

Övning 10: Blå Måne & Mål

”En Blå Måne är en Målmåne. Det är då du sätter speciella långsiktiga mål för dig själv och går igenom saker du uppnått samt misslyckanden sedan förra gången. Det är en bra idé att skriva ner dina mål på ett litet papper och sätta upp den på din spegel eller bredvid väckarklockan – någonstans där du ser den varje morgon eller kväll. Du behöver inte läsa den varje dag, bara ha den synlig så ditt undermedvetna kan jobba på det.”

Detta är jättesvårt, speciellt eftersom jag bara ser mörker framför mej och har gjort länge nu. Ett försök på långsiktiga mål kan vara:

 • Jobba bort/lära mej att hantera ångesten och stresskänslorna och, även om jag inser att jag inte kan bli helt fri från det, kunna leva med det.
 • Hitta en mening med livet/ett skäl till att fortsätta gå upp varje morgon och tycka att dagen ska bli intressant/något eller några drömmar/mål/önskningar att sträva efter/komma ur depressionen.

Nästa Blå Måne inträffar inte förrän 31 oktober 2020 (missade en i maj) och därefter 31 augusti 2023 och 31 maj 2026. Har planerat in dom i kalendern.

Lördag 24/8

Kapitel 5: Dina Speciella Högtider

”Esbater ses som arbetshögtider. Det är då man bygger upp energi, utför formler, ger healing, löser små svårigheter i livet etc. Du kanske också önskar tillbringa tiden med att hedra Gudinnan, eller Ladyn, som hon ibland kallas. Du kan hedra Guden också. Under en Fullmåneesbat brukar Häxan Dra Ner Månen (‘Draw Down the Moon’) för att ge sig själv kraft. Du accepterar Universums Gudomliga kraft inom dig och låter den stärka dig och ge dig kraft. Du bekräftar Ladyns (Månen) kraft och drar in dem kraften i din kropp (mer om den ritualen i kapitel 16).”

Övning 11: Månfaserna & Förändringar

”Tänk igenom de olika månfasernas definitioner och prioritera sedan de saker du vill förbättra eller ändra. Placera den passande månfasen vid varje. Efter ett tag kommer du kanske upptäcka att en del saker på listan inte längre är nödvändiga. Stryk över dem då. När du uppnår några av sakerna skriver du datumet bredvid. Gå igenom listan på Blå eller Målmånen.”

23 – 29 augusti Avtagande Måne: mota bort och avstå från saker, negativa känslor, dåliga vanor, sjukdomar: Ångesten och depressionen.

30 augusti Nymåne: personlig tillväxt, healing, välsigna nya projekt: Börja mitt liv på nytt.

6 – 13 september Tilltagande Måne: attraktionsmagi: Behöver en positiv inställning i allmänhet.

14 september Fullmåne: mota bort influenser du inte vill ha i ditt liv, skyddsmagi och spådom. Planering, frisättande och att arbeta bakåt i tiden görs också vid Fullmånen: På samma tema som innan – skydd från negativitet och dåliga val.

Kommer kolla, vid varje starten av varje månfas, vad som har hänt naturligt och var jag befinner mej nu.


Utförda övningar

Övning 1: Personlig definition av Wicca. (v. 31)

Övning 2: Vad är Wicca? (v. 32)

Övning 3: Vad kan Wicca göra för dig? (v. 32)

Övning 4: Ett år och en dag (v. 33)

Övning 5: Traditioner (v. 33)

Övning 6: Magiska uttryck (v. 33)

Övning 7: Vetenskap & Religion (v. 33)

Övning 8: Kalendarium (v. 33)

Övning 9: Solhögtider (v. 34)

Övning 10: Blå Måne & Mål (v. 34)

Övning 11: Månfaserna & Förändringar (v. 34)

Övning 12:

Övning 13:

Övning 14:

v.33 Wicca: Övning 4, 5, 6, 7 & 8


Måndag 12/8

Kapitel 1: Att plocka upp kvasten

”Inom covens (‘häxgrupper’) ges, de som ska invigas, ett år och en dag för att bestämma sig angående inträde”. Jag har alltid varit lite osäker på vad som menas med ett år och en dag: antingen dagens datum plus en (13/8-20), på dag 366 fr.o.m. idag (11/8-20) eller efter 53 veckor (10/8-20). Egentligen har det kanske inte någon större betydelse. Jag tror jag kör på 53 veckor, vilket innebär den 10 augusti 2020, som också är en måndag.

Övning 4: Ett år och en dag

”Skriv dagens datum i ditt anteckningsblock. Om exakt ett år och en dag läser du dina anteckningar från dina studier av den här boken. Under datumet uttrycker du ditt personliga syfte och ett löfte till dig själv om att läsa igenom anteckningarna när årets hjul har snurrat ett varv.”

Jag lovar att fullfölja mina studier av Wicca i ett år och en dag och jag lovar att, den 10 augusti 2020, läsa igenom de anteckningar jag har gjort under den tiden.

Tisdag 13/8

Kapitel 2: Bekanta sig

Även om man tillhör en Tradition, tillåter Wicca stor frihet i hur man firar Gudarna och Gudinnorna i sin valda pantheon. ‘Tradition’ betyder en sätt som ärvts nedåt från människa till människa. I detta fall handlar det hur man använder delvis strukturerade riktlinjer för att hedra Guden och Gudinnan.

En pantheon är den uppsättning gudar som finns inom en vald mytologi; nordisk, hinduisk etc.

Boken listar nu många av de Traditioner och grupperingar som finns inom Wicca idag. Jag tänker inte skriva ner dom här, men kan ge några exempel:

 • Alexandriska Traditionen som grundades i England på 1960-talet av Alex Sanders
 • Keltisk Wicca där man använder den keltisk/druidiska pantheon, med ritualer som särskilt lägger tyngd på elementen och naturen.
 • Eklektisk Häxa är man när man inte följer en speciell tradition eller grupp utan använder sig av olika magiska system och tar till sig det som känns bäst.

Andra är t.ex.: Brittisk Tradionell, Caledonisk, Ceremoniell, Dianisk, Gardnerisk, Ärftlig, Kökshäxa, Piktisk, Pow-Wow, Satanistisk, Seax-Wicca, Ensamarbetande, Strega, Teutonisk och Wicca-häxa.

Övning 5: Traditioner

”Skriv ner alla olika sorters Häxor, som finns, med en liten beskrivning. Lämna lite plats efter varje, så du kan lägga till mer när du lär dig något nytt”.

Jag tänker inte göra denna övning igen, det känns överflödigt, tycker jag har koll. Jag har skrivit så mycket fakta om Wicca genom mina dagar. Dessutom valde jag den Keltiska Traditionen för länge sedan.

Onsdag 14/8

Kapitel 3: Magisk Jargong

”Alla områden har sina egna termer och uttryck, så även Wicca.”

Övning 6: Magiska uttryck

”Skriv ner alla ord med sina förklaringar i din anteckningsbok. Lämna plats för att kunna lägga till mer information.”

Samma svar som på förra övningen: redan gjort. Detta gäller ord som altare, Book of Shadows, element, magisk cirkel m.fl. Det kan vara bra att ha en pågående ordlista för saker man undrar över och vad man hittar för förklaringar om det. Just nu skriver jag bara ner allt som det dyker upp utan någon direkt ordning på det, kommer ändå gå igenom det om ett år och en dag…

Torsdag 15/8

Kapitel 4: Religion vs. Vetenskap

De flesta dras till Wicca, inte p.g.a. dess religiösa innehåll, utan för dess vetenskapliga och teknologiska aspekter. Exempel på dessa vetenskapliga delar är telepati, användandet av formler, astrala resor, slagruta etc. Mest sannolikt hör folk om, och blir intresserade av, teknologin eftersom den upplevs som ett mindre hot än en ny religiös struktur som är helt annorlunda än sin egen. Häxkonst består både av en uppsättning vetenskapliga principer och en religiös struktur. De som kommer till Wicca p.g.a. vetenskapen upptäcker religion och de som söker en bekväm religiös doktrin upptäcker vetenskapen. Wicca är en kombination. Det är vanligt att Wiccans lägger större vikt på den ena än den andra. Detta är inget problem så länge de inte vägrar att acceptera den andra delen. Det finns de som utövar Wicca inom strikta vetenskapliga gränser. De använder mycket ”high magick” (speciellt utformade ritualer och formler, som ska utföras så till punkt och pricka) och lägger vikt på de högtidliga ceremonierna. Det finns de som firar på ett mycket andligt sätt med knappt någon användning av redskap, de förlitar sig på sitt sinne och sin nära kontakt med de olika gudomligheterna. Dessa personer använder Wicca för att få kraft och för att hela sig själv och är mer öppna för begrepp såsom channeling, änglar, tala med de döda, andra dimensioner, t.o.m. UFO och stjärnmänniskor.”

Övning 7: Vetenskap & Religion

”På tre olika sidor skriver du ‘Vetenskap’, ‘Religion’ och ‘Religion vs. Vetenskap’. Under varje skriver du kort dina känslor om det. Datera. Läs dina svar om en månad och sedan igen om två månader. Se om dina åsikter har förändrats eller växt. Skriv en anteckning när du läser sidorna igen.”

Vetenskap: Jag har lite svårt för ordet ‘vetenskap’ i detta sammanhang eftersom det inte finns några bevis utan det hela bygger på personliga upplevelser och hur man uppfattar saker. Jag drogs till denna del av det ockulta först, redan när jag tolv år, eller så. Dock är det inget jag har ägnat mej åt i någon större utsträckning. I och med att jag är nyfiken på det mesta inom detta område, vill jag gärna få min egen erfarenhet och egna upplevelser. Håller på med meditationer, så astralresor vore ett intressant nästa steg. Att använda formler för att sätta önskade förändringar i rullning, antingen mentalt eller fysiskt, är något jag gärna anammar och det ska bli intressant att se vad jag får för upplevelser av det.

Religion: Kändes som om jag hade hittat rätt när jag, arton år gammal, fann min första bok om Wicca. Jag trodde att jag pysslat med det ockulta, men sökt en trosprincip – och här var den. Jag tyckte det verkade falla mej helt i smaken. Har sedan dess tappat all tro, men i det kaos som är mitt liv nu, både psykiskt och fysiskt, så kanske jag kan finna ett stöd i en trosuppfattning. Jag kan dock inte bara tro, men att hedra naturen och dess årstider är nåt jag kan sätta fingret på och upplever gärna. Kommer det gudomliga på köpet, desto bättre.

Religion vs. Vetenskap: Tycker att Wicca har en mycket bra balans här. Det bästa är att den inte tvingar på dej en gud och dess specifika texter, att den personliga upplevelsen är det viktiga. Att prova sej fram med de delar som ingår och behålla eller förkasta det du önskar, passar mej perfekt. Wicca/det spirituella/övernaturliga är ett vitt blad för mej nu och, i och med bokens praktiska handledning, kommer jag att pröva på det som dyker upp i lektion efter lektion. Jag tänker fylla på detta blad med de delar som passar mej och som jag märker har någon positiv effekt. Detta kanske blir min religion, om jag ser bevis för detta, eller en samling nytta, funktionella övningar, att dra nytta av i de sammanhang de behövs. Allt handlar ju om just den kombinationen, att kanske hitta en mening, kanske en hjälp vid den existentiella kris jag upplever nu, p.g.a. depressionen. Annars behöver jag helt enkelt en hobby nu, när jag inte har något annat att roa mej med. Jag ger det till 10 augusti nästa år, så får vi se var jag står då – antingen ger det mej något som är värt att behålla och bygga vidare på eller så har det bara varit ett kul tidsfördriv, som jag har testat, men lämnar bakom mej.

Lördag 17/8

Kapitel 5: Dina Speciella Högtider

Övning 8: Kalendarium

”För att lära dig dina speciella dagar rekommenderar jag att du köper:

1. En stor väggkalender. Det är praktiskt om den har stora rutor du kan skriva i.

2. En årlig almanacka. Bra för att kolla upp fullmåne, nymåne, solstånden och dagjämningarna.

Börja med att markera de datum du vill uppmärksamma och sätt en stjärna en vecka innan för eventuella inköp, som behövs. Fyll även i dagarna för de tilltagande och avtagande månfaserna.”

Har inte längre några fysiska kalendrar, så den i mobilen duger bra. Har redan fyllt i alla Sabbater, men inte veckan innan. Månfaserna finns inte heller i den kalender jag använder, så tänkte skriva in dom. Under det kommande året gäller följande:

Sabbater

23 september: Mabon (Höstdagjämningen)

31 oktober: Samhain

21 december: Jul (Vintersolståndet)

1 februari: Imbolc

20 mars: Ostara (Vårdagjämningen)

1 maj: Beltane

20 juni: Litha (Sommarsolståndet)

1 augusti: Lughnassadh

Månfaser

Nymåne: 30/8, 28/9, 28/10, 26/11, 26/12, 24/1, 23/2, 24/3, 23/4, 22/5, 21/6, 20/7,

Fullmåne: 14/9, 13/10, 12/11, 12/12, 10/1, 9/2, 9/3 (supermåne), 8/4 (supermåne), 7/5, 5/6, 5/7, 3/8

(Supermåne=närmast jorden)


Utförda övningar

Övning 1: Personlig definition av Wicca. (v. 31)

Övning 2: Vad är Wicca? (v. 32)

Övning 3: Vad kan Wicca göra för dig? (v. 32)

Övning 4: Ett år och en dag (v. 33)

Övning 5: Traditioner (v. 33)

Övning 6: Magiska uttryck (v. 33)

Övning 7: Vetenskap & Religion (v. 33)

Övning 8: Kalendarium (v. 33)

v.32 Wicca: Övning 2 + 3


Tisdag 6/8

Kapitel 1: Att plocka upp kvasten

”En person består av det den tror på. The Council of American Witches gjorde 1974 upp en lista över ”Wiccas trosprinciper” för att kunna informera allmänheten och intresserade om Wiccas beståndsdelar. Du bör bekräfta dessa principer, på något sätt, en gång om året, t.ex. en personlig ritual. Välj en av de större högtiderna, eller ett eget speciellt datum, för detta.”

Övning 2: Vad är Wicca?

”Ta fram ditt anteckningsblock och skriv ner de punkter du inte förstår eller inte håller med om och varför. Ha sidan tillgänglig medan du studerar vidare och bocka av de som klarnar eller de som fortsätter att vara tveksam till/har frågor om. Läs igenom principerna när du upplever tvivel, magiskt eller politiskt. Signera och datera.”

Här finns ”Principles of Wiccan Beliefs” tretton punkter på originalspråket. Nedan följer mina egna översättningar och eventuella tankar. Jag gjorde personliga översättningar dels på grund av att jag då bearbetade vad det verkligen står, dels för att fräscha upp språkkunskaperna lite.

 1. Vi utför riter för sätta oss i samspel med den naturliga livsrytmen som återspeglas i månens faser och årstiderna. Vanligtvis genom att fira Esbater och Sabbater.
 2. Vi inser att vår intelligens ger oss ett unikt ansvar gentemot vår miljö. Vi vill leva i harmoni med Naturen, i ekologisk balans som ger tillfredsställelse i livet och medvetenhet inom en evolutionär uppfattning.
 3. Vi erkänner ett djup av kraft, som är mycket större än vad som är synbart för den vanliga människan. Eftersom det är mycket större, än vad som är det vardagliga, kallas det ibland ‘övernaturligt’, men vi ser det som att det ligger inom det som är tillgängligt för alla. (We acknowledge a depth of power far greater than that apparent to the average person. Because it is far greater than ordinary it is sometimes called ”supernatural”, but we see it as lying within that which is naturally potential to all.)
 4. Vi uppfattar att Universums Kreativa Kraft manifesteras i polaritet – som maskulint och feminint – och att denna Kreativa Kraft finns inom oss alla och arbetar genom samspelet mellan det maskulina och feminina. Vi värderar inget (kön) mer än det andra, då vi vet att de ger stöd åt varandra. Vi ser sex ett nöje, som symbolen för och förkroppsligande av livet, och som en av energikällorna som används vid magiska handlingar och religiös tillbedjan.
 5. Vi erkänner både yttre världar och inre, psykiska, världar, ibland kända som Andliga Världar, Det Kollektiva Omedvetna, Inre Plan etc. – och vi ser utgångspunkten för paranormala fenomen och magiska övningar när dessa två dimensioner interagerar. Vi försummar ingen av dimensionerna på bekostnad av den andra, båda är nödvändiga för vårt förverkligande. (We recognize both outer worlds and inner, of psychological, worlds sometimes known as the Spiritual World, the Collective Unconscious, Inner Planes, etc.-and we see in the inter-action of these two dimensions the basis for paranormal phenomena and magickal exercises. We neglect neither dimension for the other, seeing both as necessary for our fulfillment)
 6. Vi erkänner ingen auktoritär hierarki, men hedrar de som lär ut, respekterar de som delar med sig av sin större kunskap och vishet och ger uppskattning till de som modigt gett av sig själva som ledare.
 7. Vi ser religion, magi och vishet i att leva med att hur man ser världen och lever i den hänger ihop – en världsbild och livsfilosofi som vi namnger Häxkonst, Wicca. (We see religion, magick and wisdom in living as being united in the way one views the world and lives within it-a world view and philosophy of life which we identify as Witchcraft-the Wiccan Way.)
 8. Att kalla sig ”Häxa” gör en inte till en Häxa – men det gör inte heller arv eller samlandet av titlar, grader och invigningar. En Häxa arbetar med att kunna kontrollera de krafter inom sig som gör det möjligt att leva livet vist och väl utan att skada andra och i harmoni med Naturen.
 9. Vi tror att livet bejakas och fullbordas i och med evolutionen och att utveckling av medvetandet ger mening till det Universum vi känner och vår personliga roll i det
 10. Vår enda animositet mot Kristendomen, eller mot andra religioner eller livsfilosofier, är i den utsträckning i vilken dess institutioner har utgett sig för att vara ”den enda vägen” och har önskat förneka andra frihet och att förtrycka andra religiösa handlingar och tro.
 11. Som American Witches känner vi oss inte hotade av debatter om Häxkonstens historia, diverse termers ursprung, legitimiteten hos diverse aspekter av olika traditioner. Vi bryr oss om vår nutid och vår framtid.
 12. Vi accepterar inte begreppet total ondska, inte heller tillber vi något väsen känt som ”Satan” eller ”Djävulen”, så som beskrivs inom den Kristna traditionen. Vi söker inte makt genom andras lidande, inte heller accepterar vi att personlig vinst bara kan uppnås genom en annans förlust.
 13. Vi anser att vi bör söka inom Naturen det som bidrar till vår hälsa och vårt välmående. (We believe that we should seek within Nature that which is contributory to our health and well-being.)

Tycker de flesta är klara och tydliga, och punkter jag håller med om. De fyra jag hade lite funderingar över var 3, 5, 7 och 13. Lämnade kvar originaltexten på dom.

I trean och femman handlar det om det övernaturliga och det andliga. Här behöver jag få uppleva sådant, ”bevis” kan vi kalla det.

Sjuan har jag lite svårt att förstå. Får ge den lite mer betänketid.

Vad gäller nummer tretton hoppas jag få svar på hur och vad. På vilka sätt kan jag hitta det i Naturen som bidrar till mitt välmående och hur tar detta sej uttryck, vad i Naturen ĺetar jag efter?

Onsdag 7/8

Lughnassadh

Idag är det Lughnassadh. Blir ingen övning från handboken idag, utan tänkte skriva ner lite information om dagen i största allmänhet. Har redan skrivit det lilla som stod i ”To Ride a Silver Broomstick”, men kollade nu även i ”Wheel of the Year” av Teresa Moorey och Jane Brideson.

Äsch… igen… Tyckte inte det blev något kul att lägga upp om Sabbaten i efterskott, så det jag la upp förra lördagen får räcka om Lughnassadh 2019. Nästa Sabbat är Mabon, höstdagjämningen, som i år infaller 23 september. Kommer förbereda den och lägga upp information här ca. en vecka innan.

Lördag 10/8

Kapitel 1: Att plocka upp kvasten

Övning 3: Vad kan Wicca göra för dig?

”Skriv ner hur du kom till här punkten i ditt liv. Vad känner du behov av just nu? Vad känner du att Wicca kommer att ge dig? Vad är du rädd att du kan förlora om du fortsätter på den här inslagna vägen? Var helt ärlig med dig själv.”

Jag har, sedan jag hittade Wicca 1993, tyckt att det passar mej, men har aldrig gjort det till någon rutin, eller regelbundet förekommande del, av mitt liv. Eftersom jag alltid varit intresserad av det övernaturliga så kom jag till Wicca via Tarotkorten. Jag har aldrig fått några bevis på att det övernaturliga eller någon högre makt existerar, det bara tilltalar mej; möjligheten att vi har en existens efter döden, att vi med spådom kan förutse vår framtid, att det finns en högre makt som vi kan ”blidka”. Det hela skulle på något sätt ge en mening med livet i och med att vi då skulle ha ett syfte med att vara här, att vi överhuvudtaget finns till. I sådana fall skulle syftet vara att vi ska få viss kunskap som vi tar med oss och bygger upp en personlig bank genom reinkarnation och/eller att det vi lär oss i ett enskilt liv samlas upp i en gemensam pool som vi alla kan plocka ur. Varför då, är i sådana fall, frågan. För att föra evolutionen framåt åt ett visst håll, kanske? Eftersom jag egentligen tror att när vi dör så släcks allt, som när du somnar, så skulle det vara trevligt att få det motbevisat. Jag vet inte riktigt vad jag letar efter eller hoppas på. Jag tror inte, innerst inne, att jag kommer få något bevis på en högre makt eller liv efter döden, men att chansen finns är lite hoppfullt. Även om det beviset aldrig kommer, så kan jag, just nu, känna att Wicca och allt som ingår (formler, spådom, ritualer, naturen m.m.) fyller en funktion genom att, inte ge mej ett syfte, men ge mej en sysselsättning för tankarna och rent praktiskt en avledning, något kul och positivt att fylla min, annars väldigt meningslösa, vardag med. Det är väl ett syfte i sej? Om det leder till någon djupare insikt om vår existens är det ett plus i kanten. Det känns lite fånigt att göra något ”religiöst” eftersom jag inte tror på någon högre makt: varför ska jag spå, t.ex. med Tarotkort, när jag inte tror att det går att se vad som ska hända, jag vill ju inte att ödet ska existera, varför använda en ouija-bräda när jag inte tror på livet efter döden, varför hedra en högre makt (Gudinnan och Guden) vid sabbaterna om jag inte tror att den finns, varför använda stenar när jag inte tror att de kan dela med sej av några speciella egenskaper, varför utföra formler för att manifestera önskemål när jag inte tror att det finns någon som kan utföra dessa önskemål åt dej? Ja, du, för att testa, får bli svaret just nu. Har jag tur blir jag positivt överraskad, annars blir Tarotkorten ett roligt tidsfördriv med lite tid för reflektion och livsanalys, att försöka kontakta de döda är alltid bara en chansning, men kan vara kul att testa, det finns lärdom i att se naturens skiftningar och att vänja sej vid förändringar är bra, även om Gudinnan och Guden inte finns och kan påverka något så finns naturen och Gudinnan och Guden kan ses enbart som personifieringar av, symboler för det som omger oss, att utföra formler kan ses som en affirmation, att du sätter ord på och utför en handling i förhand för att du ska få formulerat för dej själv vad du önskar uppnå och på så sätt själv arbeta, medvetet eller undermedvetet, för att detta ska komma till stånd. Jag tror att jag har svarat på alla frågor, utom sista, även om det inte var rakt på sak. Rädd att förlora vet jag inte. Anseendet? Kanske att folk ska skratta åt mej (tänker, å andra sidan, inte skylta med det). Känns inte som om jag har så mycket att förlora just nu, så det mesta borde vara en vinst.


Utförda övningar

Övning 1: Personlig definition av Wicca. (v. 31)

Övning 2: Vad är Wicca? (v. 32)

Övning 3: Vad kan Wicca göra för dig? (v. 32)

v.31 Wicca: Lughnassadh + Övning 1


Torsdag 1/8: Lughnassadh… eller nej… Fredag 2/8

Tyvärr mådde jag för dåligt för att göra något annat än att uppmärksamma att det var den dagen. En beskrivning av dagen är dock:

Wicca har åtta sabbater, Lughnassadh är den första av tre skördefestivaler.

Haha, insåg nu att jag var ute och cyklade. Lammas firas 2 augusti och Lughnassadh, som är den jag alltid har firat, firas inte förrän 7 augusti. Hur i helskotta kunde jag glömma bort det?! Ja, ja, det var ett par år sedan jag firade, så jag är väl ursäktad. Det bästa är att nu hinner jag planera att fira. Förut brukade jag, en vecka före, reflektera över hur jag skulle fira och om det var något jag behövde köpa. Jag kommer inte att sätta igång med stora ritualer nu. Har tänkt att det blir bebis-steg i början här också, som med psyket och livet i övrigt. Ser det som ett intresse att lägga in i veckoschemat och något jag tycker är roligt (behöver sånt!). Kommer bara att hålla mej till enda bok och det enda googlandet får bli för att slå upp nåt ord. Detta enbart för att jag inte ska bli överväldigad, eftersom jag har förstått att jag bara klarar minimalt med intryck åt gången, och för att jag vill införa något jag tycker är roligt, men i små doser så det inte blir ett tvång istället. Kommer, från och med nu, låtsas som om jag inte vet något om Wicca och att den här boken är den enda informationen, om det, som jag har.

Jag tänker följa ovanstående bok, ”To Ride a Silver Broomstick” av Silver Ravenwolf, som är en praktisk handbok med övningar. Jag har gått igenom hela boken en gång, börjat om från början igen en gång och nu börjar jag i den igen en tredje gång. Jag har massor av andra böcker om Wicca och många av dom är praktiska handböcker, men jag gillar den här. Tänker skriva allt här, så det blir som en nybörjarkurs i Wicca. Har planerat in tre dagar i veckan: tisdag, onsdag och lördag, men publicerar allt på lördagar.

Fortsätter att beskriva Lughnassadh nu i alla fall, i förberedelse inför nästa onsdag 7 augusti.

Wicca har åtta högtidsdagar om året, kallat sabbater, och de har vanligtvis med solguden att göra. Det betyder inte att man inte kan fira Gudinnan på en solhögtid. De åtta sabbaterna representerar årstidernas födelse, död och återfödelse. Att utöva magi som en del av sabbatfirandet är inte nödvändigt. Du kan använda dem enbart som firande eller som en hedran.

 1. Lughnassadh är den första av tre skördefestivaler.
 2. Det är en keltisk högtid, som hedrar Solguden.
 3. Tradionellt bakar man nu bröd till festen och
 4. altaret dekoreras med de första frukterna från trädgården.
 5. Det magiska skåpet fylls med de sista örterna innan hösten infaller. Skörda dina örter denna dag och fyll dem med kraft under sabbatens ritual.
 6. Det finns inte så mycket blommor kvar nu, men dekorera altaret med de du hittar. Boken rekommenderar Tuppkam, vet inte vad det är för blomma eller om den växer här.
 7. Förbered ditt hem inför hösten genom att byta ut gardiner, dukar, mattor etc.

Ok, har inte beskrivit altaret, eller något alls, men nu hoppade jag direkt på kapitel fem, som tar upp sabbaterna. Jag ska bara planera vad jag ska göra under veckan som leder fram till Lughnassadh och sen ska jag börja på sidan ett i boken.

Jag har inte möjlighet att baka (3), och har bara tillgång till frukt från affären (4). Har alltid någon frukt hemma, så, symboliskt, kan jag ta nån av dom till altaret. Vet inte alls vad som växer härikring (5, 6), så planen för veckan blir alltså att kolla upp växtligheten i närheten (inte folks trädgårdar, dock, hahaha…) vad gäller blommor och örter. Brukar aldrig byta gardiner osv. och nu har jag bara en av varje så skippar det – i år, i alla fall.

Lördag 3/8

Kapitel 1: Att plocka upp kvasten

Tänkte bara skriva ner lite kortfattat från boken vad gäller teori, hoppar annars direkt på övningarna. (Text översatt från boken inom citationstecken.)

”Denna text är ideal för alla som är intresserade av att utöva den religiösa eller vetenskapliga delen, eller båda, av Wicca. Alla övningar är viktiga och bör fullföljas. Tänk på att du är unik och lektioner kommer inte bara från text utan från ditt vardagliga liv också.”

Övning 1: Personlig definition av Wicca

”Skaffa ett anteckningsblock för dessa övningar. Skriv ett brev där du börjar med din definition av ordet ‘häxa’ och därefter beskriver du ‘häxkonst’. I tredje paragrafen skriver du din hur du tycker att samhället accepterar utövandet av häxkonst och varför det är så. Avsluta brevet med att sätta ord på det övergripande målet du vill uppnå innan du avslutar den här boken. Detta mål kan vara andligt, psykiskt eller fysiskt, det väljer du själv. Signera och datera brevet.”

 1. Häxa: Har två definitioner; den stereotypiska elaka kvinnan eller mannen som falskeligen anklagades för att tillbe Satan för hundratals år sen eller syns på film och den nutida, äkta, som utövar ritualer och använder formler.

 2. Häxkonst: Har en religiös del där man tror att det finns någon form av högre makt (personifierad som Gudinnan och Guden) som tillbes med ritualer och en vetenskaplig del bestående av t.ex. formler, spådom, meditation och astralresor. Har inget med Satan eller ondska att göra. Föredrar ordet Wicca eftersom det inte har alla förutfattade meningar om sej.

 3. Samhället: Jag tror samhället, i största allmänhet, tänker på häxkonst som det Hollywood har framställt det som: om inte Djävulen är inblandad, så handlar det om egoism, att uppnå egna mål på bekostnad av andras. Eller så tror de att det att det är fantasier och att de som håller på med det är korkade och/eller konstiga på nåt sätt. Inte så positiv syn i alla fall.

 4. Mål: Eftersom jag egentligen inte tror på någon högre makt, så vill jag bli motbevisad eller låta formler, spådom och ritualer fungera som affirmationer som hjälper mitt psyke framåt. Jag vill tro på det övernaturliga, jag tycker det är intressant och spännande, så att pyssla med detta ger mej en hobby och något roligt att göra. Så målet är att jag ska få till rutin att uppmärksamma och hedra årets och livets växlingar, alltså lära mej att vänja mej vid förändringar samt att använda formler och spådom (även om jag inte får något bevis på någon högre makt) som personligt stöd, affirmation och en push för att få till stånd saker i mitt liv. Målet är också att göra något som kan hjälpa mej att hitta en väg ut ur depressionen.


Utförda övningar

Övning 1: Personlig definition av Wicca.

Måndag (Samhain): Arbetsterapeuten 


Vaknade vid 08-tiden, tog ett bad och slappade lite innan det var dags att gå. 

Har tid kl. 13 varannan måndag (jämna veckor). Vi sågs dock inte förra gången eftersom hon hade semester. 

Då, liksom nu, talade vi om rutiner och att jag måste skynda långsamt, att jag gör för mycket de dagar jag mår bra och det bara leder till bakslag. Fick inga nya ”uppgifter” tills nästa gång utan det handlar bara om att försöka etablera de som jag har nu; alltså komma ut måndag, onsdag, fredag (t.ex) där en av gångerna ska vara simning. Jag klarar inte flera ”krav” ännu och det förstod hon. 

Nästa gång vi ses blir fredag 18/11 eftersom jag blivit dubbelbokad med läkaren samma dag (14/11). Så vecka 46 har jag redan måndag (läkaren), onsdag (boendestödet) och fredag (arbetsterapeuten) inbokade, så då kommer jag ut i alla fall. Får se till att simma tisdag och/eller torsdag. 

Denna veckan har jag bara boendestödet på onsdag, så ska försöka simma (eller i värsta fall, promenera) imorgon och på fredag (helst även på torsdag). 

Så mitt schema tills vidare blir:

Måndag:

Arbetsterapeuten/simning. 

Tisdag:

Ev. simning

Onsdag:

Boendestödjaren 

Torsdag:

Simning

Fredag:

Simning

Har även själv lagt på mej att varje dag se till att ingen disk blir stående. Vet ju att röra i hemmet ger mej ytterligare ångest. 

Det blir slökväll med film och virkning. Ska försöka meditera innan jag somnar, med anledning av Samhain. (Det blir den vanliga Sabbatmeditationen för Samhain.)