Storslam!


image

Vann ett gosedjur till och bytte en av mina dubletter mot en ljusblå pony, med en liten kille på typ sex år. Jag totalt äger på klospel!