v.36-41 Wicca: Övning 15


Tisdag 3/9 – Lördag 13/10

Kapitel 6: Definition av Alltet

Övning 15: Din Valda Tradition – Keltiska

”Skriv ner fakta om ditt valda magiska system och varje gudom inom det. Fyll på mer information allt eftersom du hittar den.”

Historik: Efter att Anglosaxerna hade invaderat Storbritannien hamnade många brittiska territorier under deras influens; medan Wales, till stor del, behöll keltisk religion.

Om Mabinogion från Wikipedia:

Mabinogion är en samling walesiska berättelser som utgår från den muntliga traditionen hos poeterna i Wales. Namnet introducerades som samlingsnamn av Lady Charlotte Guest, som gjorde den första engelska tolkningen av texterna. Hon misstog ordet mabynnogyon för att vara pluralis av mabinogi. Ordets etymologiska ursprung förblir dunkelt, men ordet är sannolikt besläktat med walesiskans mab, dvs. son eller pojke. Professor Eric P. Hamp menar istället att namnet kommer av namnet på den keltiske guden Maponos.

Mabinogion nedtecknades på 1300-talet och finns bevarad i två verk kallade The White Book of Rhydderch och The Red Book of Hergest men fragment av dem finns i manuskript från 1200-talet. Samlingen är indelad i tre delar: Mabinogi, de inhemska berättelserna och riddarromanerna.

Mabinogions delar

 • Mabinogi

Dessa berättelser går också under namnet Mabinogins fyra grenar (Pedair Cainc y Mabinogi). Namnet Mabinogi hänvisar strängt taget endast till dessa fyra berättelser, vilka alla slutar med formeln ”Så slutar denna gren av Mabinogin” (med skiftande stavning). Formen mabinogion, som troligtvis härrör från ett kopieringsfel i manuskripten, har dock genom Lady Charlotte Guests felaktiga användning kommit att fastna som samlingsnamn för alla elva texterna.

Det har föreslagits att de fyra grenarna ursprungligen skulle ha berättat historien om Pryderi, som föds i den första och dör i den sista, men han är dock inte huvudpersonen i alla fyra grenar.

 1. Pwyll Pendefig Dyfed (Pwyll, prins av Dyfed) berättar om Pryderis föräldrar, hans födelse samt hans försvinnande och återkomst.
 2. Branwen ferch Llŷr (Branwen, Llyrs dotter) handlar mest om Branwens giftermål med kungen av Irland. Pryderi finns med, men har ingen framstående roll.
 3. Manawydan fab Llŷr (Manawydan, Llyrs son) berättar om hur Pryderi återvänder hem tillsammans med Manawydan, Branwens bror, och de missöden som väntar dem där.
 4. Math fab Mathonwy (Math, Mathonwys son) handlar främst om Math och Gwydion, som hamnar i en konflikt med Pryderi.
 • De inhemska berättelserna

Mellan dessa berättelser finns inte samma genomgående koppling som är fallet med Mabinogins fyra grenar, men de förekommer i samma manuskript som dessa.

Breuddwyd Macsen Wledig (Macsen Wledigs dröm)

Llud ac Llefelys (Llud och Llefelys)

Culhwch ac Olwen (Culhwch och Olwen)

Breuddwyd Rhonabwy (Rhonabwys dröm)

Hanes Taliesin (Berättelsen om Taliesin)

Berättelserna Culhwch och Olwen och Rhonabwys dröm har väckt särskilt intresse eftersom de utgör de äldsta berättelserna som omnämner kung Arthur. Sagan Macsen Wledigs dröm är en romantiserad historia om den romerske kejsaren Magnus Maximus. Berättelsen om Taliesin är dock en senare text, som inte brukar ingå i moderna utgåvor av Mabinogion.

 • Riddarromanerna

Dessa tre riddarromantiska berättelser (Y Tair Rhamant) är walesiska varianter av historierna om kung Arthur som också förekommer i verk av Chrétien de Troyes. Det råder viss oenighet om huruvida de walesiska varianterna härstammar från Chrétiens dikter eller om de delar ett gemensamt ursprung, men det är dock troligt att åtminstone Chrétien baserade sina berättelser på äldre, keltiska källor.

Owain eller Iarlles y Ffynnawn (The Lady of the Fountain)

Peredur fab Efrog (Peredur, Efrawgs son)

Geraint ac Enid (Geraint och Enid)

GUDAR

 1. Afallach (Aballac på gammalwalesiska) – Beli Mawrs efterkommande och far till gudinnan Mabon ap Modron. I berättelsen om Urien och Modron benämner hans dotter honom som kungen av Annwn, så han kan vara besläktad med Arawn eller Gwyn eller kanske var alla tre regionala variationer av samma gudomlighet, en gång i tiden.
 2. Amaethon (Amaethon fab Dôn: Amaethon Dôns son) – jordbruksgud. Hans namn betyder ”arbetare” eller ”bonde” och sägs vara ansvarig för Cad Goddeu, Trädernas slag, mellan den andliga världens körd, Arawn och Dôns Barn. Förekommer i den medeltida walesiska prosan Culhwch and Olwen, där han är den enda som kan odla ett speciellt fält.
 3. Arawn (Arawen) – kung över det andliga riket Annwn. I senare traditioner tillskrivs rollen som kung psykopompen Gwynn ap Nudd. Ett tradionellt ordspråk som hittas i en gammal saga från Cardigan lyder: Hir yw’r dydd a hir yw’r nos, a hir yw aros Arawn ”Lång är dagen och lång är natten, och lång är Arawns väntan”.
 4. Beli Mawr (”Beli den Store”) – förfadersgudom. Han är far till Cassivellaunus, Arianrhod, Lludd Llaw Eraint, Llefelys och Afallach. Mabinogi benämner Penarddun som dotter till Beli Mawr, men släktträdet är förvirrande så kanske var hon menad att vara hans syster.
 5. Bladud eller Blaiddyd är en legendarisk brittisk kung som det inte finns några historiska bevis för. Namnet betyder ”Varg-lord” (blaidd ”varg” + iudd ”lord”). Han sägs ha grundat staden Bath. Han följdes av sin son Leir (Kung Lear).Bendigeidfran (Brân Den Välsignade) eller Brân Fendigaidd (ordagrant Välsignad Kråka) – jätte och Britanniens kung. Hans mest framträdande roll är i Mabinogis Andra Gren, Branwen ferch Llŷr. Han är son till Llŷr och Penarddun, och bror till Brânwen, Manawydan, Nisien och Efnysien. Namnet ”Brân” på walesiska översätts vanligtvis till kråka.
 6. Cilydd är far till Culhwch, hjälten i prosan Culhwch och Olwen, den tidigaste av den samling, som brukar Mabinogion. Han är son till Prins Celyddon, gift med Goleuddydd, som födde hans son. När Goleuddydd dör vid Culhwchs födelse, får Cilydd höra talas om en annan kvinna, Kung Dogeds fru. Cilydd dödar Doged och tar över hans land och familj, han gifter sig med änkan, som blir Culhwchs hatade styvmor.
 7. Culhwch är son till Cilydd, som i sin tur är son till Celyddon och Goleuddydd, kusin till Arthur och motståndaren i berättelsen Culhwch och Olwen (den tidigaste av de medeltida walesiska berättelser som ingår i Lady Charlotte Guest’s utgåva av Mabinogion).
 8. Dylan ail Don förekommer i Mabinogion, speciellt i den fjärde berättelsen, ”Math fab Mathonwy”. Hans namn översätts till ”Dylan Den Andra Vågen”, som syftar till Arianrhods födsel nummer två.
 9. Efnisien fab Euroswydd (stavas också Efnissien eller Efnysien) är en sadistisk anti-hjälte. Han framträder i Branwen ferch Llŷr, Mabinogis Andra Gren. Han är katalysatorn till historiens slutgiltiga tragedi. Han är son till Euroswydd och Penarddun, tvillingbror till Nisien och halvbror till Brân the Blessed, Manawydan och Branwen.
 10. Euroswydd är, tillammans med Penarddun, dotter till Beli Mawr, far till Nisien och Efnysien. I Mabinogis Andra Gren är Penarddun Llŷrs hustru, med vilken hon har barnen Brân, Branwen och Manawydan. Hur Nisien och Efnysien blir till finns inte beskrivet, men en av de Walesiska Triaderna nämner att Euroswydd höll Llŷr fången som en av De Tre Upphöjda Fångarna på ön Britannien
 11. Gilfaethwy var son till gudinnan Dôn och bror till Gwydion och Arianrhod i Mabinogis Fjärde Gren. Gilfaethwy är en mindre karaktär i walesisk legend och kan ha använts i Den Fjärde Grenen bara för att föra framåt historien för hans mer ärofyllda bror Gwydion.
 12. Gofannon (Govannon) – en smedjegud, son till Dôn. I walesisk mytologi dödar Gofannon sin brorson, Dylan Ail Don, utan att veta vem han var.
 13. Gwern
 14. Gwydion fab Dôn – magiker, skojare och hjälte som främst förekommer i Mabinogis Fjärde Gren, som fokuserar på hans förhållande till sin unga brorson , Lleu Llaw Gyffes. Namnet Gwydion kan tolkas som ”Född av Träd”.
 15. Gwyddno Garanhir var härskare över ett sjunker land känt som Cantre’r Gwaelod. Han var far till Elffin ap Gwyddno, fosterfar till den kända walesiska poeten, Taliesin.
 16. Gwyn ap Nudd – kung över Tylwyth Teg eller ”älvfolket” och härskare över Wales Andliga Värld, Annwn. Hans namn betyder ”Nudds vita son”. Beskrivs senare som en stor krigare med ett ”svartfärgat ansikte”.
 17. Hafgan är en av Annwns kungar. Han dyker upp i Mabinogis Första Gren som rival till Arawn, Annwns andra kung. I Pwyll, Prince of Dyfed, för att bli vän med Arawn, går Pwyll med på att byta plats med honom i ett år och en dag och slåss mot Hafgan för att Arawn skulle slippa honom. Innan de byter plats ger Arawn Pwyll specifika instruktioner att döda Hagfan med ett hugg och inte mer. När Arawn tidigare huggit Hagfan nästan till döds så har Hagfan bett om ytterligare ett hugg och när Arawn hade gjort det hade Hagfans sår försvunnit och han hade varit återställd för att kunna strida igen nästa dag. Det hela slutar med att Hagfan dör och hans män erkänner Arawn som den enda och rätta kungen.
 18. Lludd Llaw Eraint ”Lludd av Silverhanden”, son till Beli Mawr, är en legendarisk hjälte. Som Nudd Llaw Ereint (den tidigare formen av hans namn) är han far till Gwyn ap Nudd. I Mabinogion berättelsen Lludd och Llefelys, är han Britanniens härskare medan hans bror Llefelys styrde över Gallien. Lludd kallar på Llefelys för att få bort tre plågor som landet drabbats av. Det filologiska sambandet antyder att den fanns ett minnesmärke över Lludd där St Paul’s Cathedral, London, ligger vilket är nära Ludgate, som är namngivet efter honom.
 19. Llŷr (Llŷr Llediaith; Lleddiaith betyder ”halv-språk”) är förmodligen ursprungligen en gud, kan härstamma från iriska Ler (”Havet”). Far till Manannán mac Lir, Brân och Brânwen med Penarddun i Branwen, Daughter of Llyr, Mabinogis Andra Gren. Llŷr fängslades av Euroswydd, och Penarddun gifte sig med honom. De fick två barn, Nisien and Efnisien.
 20. Mabon ap Modron är en framstående figur inom walesisk litteratur och mytologi, son till Modron och en av Arthurs krigsmän. Både han och hans mor var sannolikt gudomligheter ursprungligen. Hans namn är besläktat med den romersk-brittiska guden Maponos, vars namn betyder ”Stor Son”. Han jämställs ofta med den demetiska (walesiskt område) hjälten Pryderi fab Pwyll, och kan ha samband med den mindre karaktären Mabon fab Mellt i Arthurisk legend.
 21. Mallolwch (Matholwch), kung av Irland, är en karaktär i Mabinogis Andra Gren, berättelsen om Branwen ferch Llŷr. Matholwch ber om Bendigeidfrans syster Branwens hand i giftermål. Bendigeidfran säger ja och en fest hålls. Efnisien, deras halvbror, anländer och blir arg att han inte fått säga sitt och hade ihjäl Matholwchs hästar. Matholwch var djupt förolämpad men lugnades ner när Bran gav honom en magisk kittel som kunde väcka de döda till liv. Matholwch behandlade Branwen illa. Branwen tämjde en stare som skulle bära ett meddelande över det Irländska Havet till Bran, som gav sig iväg för att rädda henne. När Matholwch såg jätten bad han om fred och byggde ett hus stort nog åt honom. Matholwch gick med på att ge kungariket till Gwern, hans son med Branwen. Efnisien slängde Gwern i elden. I det efterföljande kriget dödades alla irländare utom fem gravida kvinnor, som återbefolkade ön, medan bara sju av walesarna överlevde för att återvända hem med Branwen. De tog med sig den döde Bendigeidfrans huvud. Väl i Wales dog Branwen av sorg eftersom hon hade varit orsaken till så mycket förstörelse.
 22. Manawydan fab Llŷr är son till Llŷr och bror till Brân the Blessed och Brânwen. Första delen av hans namn är besläktat med den irländska havsguden Manannán mac Lir. Till skillnad från Manannán finns dock inget överlevande material som förknippar honom med havet, bortsett från att llŷr är ett gammalt walesiskt ord för hav. Manawydan förekommer främst i Mabinogis Andra och Tredje Gren.
 23. Nisien (Nissien, Nissyen) är son till Penarddun och Euroswydd och tvillingbror till Efnysien. Han förekommer i Mabinogis Andra Gren, där He Brân the Blessed, Branwen och Manawydan är hans halvsyskon. Nisiens personlighet var motsatsen till sin bror Efnisien. Han var lugn och generös, medan Efnisien var hämndlysten och destruktiv.
 24. Pryderi fab Pwyll är en framstående figur inom walesisk mytologi. Han är son till Pwyll och Rhiannon och kung av Dyfed efter sin fars död. Han är den enda som förekommer i alla fyra grenar av Mabinogi, fast hur stor roll han spelar varierar. although the size of his role varies from tale to tale. Gift med Cigfa ferch Gwyn Glohoyw. Manawydan är hans styvfar. Hefeydd är hans morfar. Förekommer i Pwyll Pendefig Dyfed, Branwen ferch Llŷr, Manawydan fab Llŷr, Math fab Mathonwy. Beskrivs som djärv och företagsam.
 25. Pwyll Pen Annwn är Dyfeds lord, gift med Rhiannon och far till hjälten Pryderi. Han är hjälten i, och ger namn till, Pwyll Pendefig Dyfed, den första av Mabinogis Fyra Grenar. Han dyker även upp som medlem av Arthurs hov i den medeltida berättelsen Culhwch ac Olwen.
 26. Taliesin var en tidig Brittisk poet vars verk kan ha överlevt i Book of Taliesin. Han var en framstående bard som tros ha sjungit vid åtminstone tre brittiska kungars hov.
 27. Urien, ofta benämnd som Urien Rheged eller Uriens, var Rhegeds kung på sent 500-tal. Rheged var ett tidigt brittiskt kungadöme i Hen Ogledd (dagens norra England och södra Skottland). Hans kraft och segrar, som slagen av Gwen Ystrad och Alt Clut Ford, firas i de lovordande dikterna av Taliesin som finns i Book of Taliesin. Han blev ”King Urien of Gorre” i senare Arthurisk legend och hans son Owain mab Urien blev senare känd som Ywain.
 28. Ysbaddaden Bencawr; ”Ysbaddaden, Chief of Giants,” är den huvudsakliga antagonisten i Culhwch ac Olwen. Han är en ondskefull jätte som bor i ett i stort sett oåtkomligt slott och är far till Olwen och farbror till Goreu fab Custennin.

GUDINNOR

 1. Agrona – Gudinna av floden Ayr, samt krig och slakt.
 2. Arianrhod – Gudinna över månen och stjärnorna. Hon har sin viktigaste roll i Mabinogis Fjärde Gren. Hon är dotter till Dôn och syster till Gwydion och Gilfaethwy; Enligt de Walesiska Triaderna är Beli Mawr hennes far. Hennes farbror Math ap Mathonwy är kung av Gwynedd, och i berättelsen föder hon två söner, Dylan ail Don och Lleu Llaw Gyffes, med magisk hjälp.
 3. Blodeuwedd (eller Blodeuedd) – vårens gudinna. Betyder ”Flower-Faced”, från blodeu ”blommor” + gwedd ”ansikte, aspekt, utseende”). Hon är hustru till Lleu Llaw Gyffes. Hon gjordes av blommorna ginst, älggräs och ek av magikerna Math och Gwydion, och är en central figur i Math fab Mathonwy, den sista av Mabinogis Fyra Grenar.
 4. Branwen, dotter till Llŷr – Gudinna över kärlek och skönhet. Har en stor roll i Mabinogis Andra Gren, som ibland kallas ”Branwens Mabinogi” efter henne. Branwen är dotter till Llŷr och Penarddun. Hon är hustru till Matholwch, Irlands kung, men giftermålet ger inte fred.
 5. Ceridwen – en figur som står för inspiration, återfödelse och förvandling. En trollpacka som var mor till en fruktansvärd son, Morfran, och en vacker dotter, Creirwy. Hennes make var Tegid Foel, och de bodde nära Bala Lake (Llyn Tegid) i norra Wales. Medeltida walesisk poesi talar om att hon äger kitteln av poetisk inspiration (Awen) och Taliesins Saga berättar hur hon sväljer sin tjänare Gwion Bach, som sedan återföds som poeten Taliesin.
 6. Cigfa ferch Gwyn Glohoyw – Pryderis hustru. Hon omnämns kortfattat i Mabinogis Första Gren och är mer framträdande i den tredje.
 7. Creiddylad (Creirddylad, Creurdilad, Creudylad eller Kreiddylat) – gudinna över blommor och kärleksdotter till kung Lludd. Är en mindre karaktär i den Arthuriska berättelsen Culhwch ac Olwen.
 8. Creirwy – en av Britanniens tre vackraste jungfrur enligt de Walesiska Triaderna och dotter till Ceridwen och Tegid Foel. Framträder i Mabinogion och Hanes Taliesin (berättelsen om Taliesins liv). Hon föddes i Penllyn i Powys, Wales. Är också känd som Llywy). Utöver Morfran har hon en fosterbror vid namn Gwion Bach (som senare blir poeten Taliesin. Hon förekommer inte i berättelserna om Afagddu och Taliesin.
 9. Dôn är mor till en grupp kallad ”Dôns Barn”, som inkluderar Gwydion, Arianrhod, och Gilfaethwy, bland andra.
 10. Gwenhwyfar (Guinevere, Breton: Gwenivar) – en Arthurisk figur. Skrivs ofta Guenevere eller Guenever. Är hustru och drottning till kung Arthur i Arthurisk legend. Guinevere har framställts som allt från en ond och opportunistisk förrädare till en dödligt bristfällig, men nobel och dygdig, lady. De senare medeltida berättelserna handlar om hennes tragiska kärlekshistoria med sin mans riddare och vän Lancelot, vilket indirekt leder till att Arthur och många andra dör och rikets fall.
 11. Modron (”moder”) – mor till hjälten Mabon ap Modron. Hon kan ha varit en prototyp för Morgan le Fay i Arthurisk legend.
 12. Nimue (The Lady of the Lake) – förtrollerska i Matter of Britain, den medeltida literatur och legend som associeras med kung Arthur. Hon ger Arthur hans svärd Excalibur, förtrollar Merlin och uppfostrar Lancelot efter hans fars död.
 13. Olwen (eller Olwyn) – är dotter till jätten Ysbaddaden och kusin till Goreu. Hon är hjältinna i historien Culhwch and Olwen i Mabinogion. Hennes far är ödesbestämd att dö om hon någonsin gifter sig, så när Culhwch (Kilhwch) kommer för att uppvakta henne får han en serie otroligt svåra uppgifter som han måste genomföra innan han kan vinna hennes hand. Med sin kusin kung Arthurs hjälp lyckas Culhwch och jätten dör så att Olwen kan gifta sig med sin friare. Namnet ”Olwen” återkommer i den icke-Arthuriska berättelsen Einion and Olwen, om en fåraherde som reser till den Andliga Världen för att gifta sig med Olwen; de får senare en son som de döper till Taliesin. Berättelsen är besläktad med Culhwch och Olwen. Namnet Olwen betyder ”vitt fotavtryck” och i legenden var hon så lätt och skör att vita klöver växte i hennes fotavtryck. Hon sågs ursprungligen som en solgudinna baserat på hennes namn och ljus-relaterade attribut.
 14. Penarddun – Llŷrs hustru. I Mabinogis Andra Gren nämns Bran, Branwen, och Manawydan som hennes barn med Llŷr och tillskriver henne även två ytterligare söner mef Euroswydd: Nisien, en god man, och Efnysien, en beräknande bråkstake. I Mabinogi benämns Penarddun som en dotter till förfadern Beli Mawr, men släktträdet är förvirrande och det kan vara meningen att hon ska vara hans syster och inte hans dotter. Namnet Penarddun kan översättas till ”Överskönhet” eller ”Den Vackraste”. Walesiska pen ”huvud, ledande, främst” + arddun ”vacker, fager” (om en flicka).
 15. Rhiannon – en gudinna över hästar, månen och den andliga världen. Hon förekommer huvudsakligen i Mabinogis Första Gren och igen i den Tredje Grenen. Hon är en starksinnad kvinna i den Andliga Världen som väljer Pwyll, Dyfeds prins (västra Wales), som sin partner över en annan man till vilken hon redan är trolovad. Hon är intelligent, politiskt strategisk, vacker och känd för sin rikedom och generositet. Med Pwyll får hon sonen Pryderi, som senare ärver Dyfed. Hon genomgår en tragedi när hennes nyfödda barn kidnappas och hon anklagas för att ha mördat honom. Som änka gifter hon sig med Manawydan av den brittiska kungafamiljen och har fler äventyr som involverar förtrollning. I Mabinogis Första Gren är hon och hennes son Pryder starkt associerade med hästar. Hon anses ofta vara besläktad med den galliska hästgudinnan Epona. Hon och hennes son avbildas ofta som märr och föl. Som Elina sitter hon ibland på sin häst lugn och stoisk.

Utförda övningar

Övning 1: Personlig definition av Wicca. (v. 31)

Övning 2: Vad är Wicca? (v. 32)

Övning 3: Vad kan Wicca göra för dig? (v. 32)

Övning 4: Ett år och en dag (v. 33)

Övning 5: Traditioner (v. 33)

Övning 6: Magiska uttryck (v. 33)

Övning 7: Vetenskap & Religion (v. 33)

Övning 8: Kalendarium (v. 33)

Övning 9: Solhögtider (v. 34)

Övning 10: Blå Måne & Mål (v. 34)

Övning 11: Månfaserna & Förändringar (v. 34)

Övning 12: Guden & Gudinnan (v. 35)

Övning 13: Träffa Guden & Gudinnan (v. 35)

Övning 14: Välj & Lär Känna en Pantheon (v. 35)

Övning 15: Din Valda Tradition – Keltiska (v. 36, 37, 38, 39, 40)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s