Saker som stör mej


Översättningar på TV (eller i tidningar som försöker tala till britter och övriga européer samtidigt):

”The apparition must have been five feet tall” = ”Uppenbarelsen var 1,52 cm”.

Va?! Personen höftade! Har ni hört talas om detta?

Vi behöver inte en exakt omvandling från feet till cm.

Skriv: ”Uppenbarelsen var nog en och en halv meter”.

Tack!