Inertia: katters ointresse vad gäller all form av rörelse


image