Media och dess vinkling


image

Jag har, som de flesta, uppfattat det som om Missing People gör polisens jobb.

Tyvärr är mitt förtroende för polisen väldigt litet, men mitt förtroende för media är ännu mindre.

Frågan är: ”Gör polisen ingenting?!” Jo, troligtvis sköter de sitt jobb och gör vad de kan, med de små resurser de har.
När något extraordinärt händer så rapporteras det om, givetvis. Därmed blir det ”en vana” för oss nyhetsläsare.

Detta är inget nytt. Jag ville bara påpeka det, speciellt eftersom folk verkar helt inkapabla att tänka själva och dra egna slutsatser.

Illa är när, t.o.m en ”känd advokat” intervjuas och håller med.