Autocorrect… Not.


image

Jag är blå. Borde nog ha sovit, ja… :mrgreen: