Whiskey


image

— ”Någon har tullat av min Whiskey, det är förmodligen inte Mona, och det är absolut inte jag!”

— ”Nä, du har ju dambyxer…”